Sunday, November 16, 2008

အိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်းပညာရှင်အဆောက်အဦးတစ်ခု၏နံရံ၊ ပြတင်းပေါက်၊တံခါး အတွင်းပိုင်းမည်သည့် နေရာမျိုး မဆိုတွေ့ရသောပရိဘောတပ်ဆင်ခင်းကျင်းပြသမူ နှင့် အလင်းရောင်အလှဆင်ခြင်းတို့သည် အိမ်တွင်းအလှဆင် ပညာ၏ အဓိကလုပ်ငန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် သုံးစွဲသူ အဆောက်အဦးပိုင်ရှင်များအတွက် ပိုမိုလှပ ခေတ်မီှီအောင် အိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်းပညာရှင်များက အသက်ဝင်အောင် အသေးစိတ် စိတ်တိုင်းကျဖန်တီး တီထွင်ပေးနေပါသည်။
အများပြည်သူများနေထိုင်ရာဂေဟာများ၊ ဆေးရုံများ ၊ကျောင်းများ၊အသင်းအဖွဲနှင့်ဆိုင်သောနေရာများ နှင့်ဟိုတယ်၏ အတွင်းပိုင်းနေရာများကို အိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်းပညာရှင်များက ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးနေကြပါသည်။ အိမ်တွင်းအလှ တန်ဆာဆင်မှု ဆိုသည်မှာ ပရိဘောဂ၊ ကြမ်းခင်း၊ ပြတင်းပေါက်ဖွဲစည်းပုံ၊ အလင်းရောင် ၊စသည့်ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံအောင် အလှဆင်ရာတွင်၊ အနေအထားနှင့် ကာလာရွေးချယ်မှု ရှုပ်ထွေးမှု မရှိအောင် တိကျပြတ်သားသော အနုပညာလက်ရာဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါအဆောက်အအုံများ၊ ကြမ်းခင်းနှင့် အိမ်တွင်းပြုပြင်မွှမ်းမံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် အိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်းပညာရှင်များက ဗိသုကာဆိုင်ရာ အနုစိတ်မွှမ်းမံမှုတွင ပါဝင်ရာမည့်အချက်အလက်များကို မဖြစ်မနေ အကျွမ်းတဝင် ယဉ်ပါးရမည်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုပုံစံကို ရသပညာနှင့် အလှအပဓလေ့ထုံးစံတို့နှင့် ဆိုင်သော ပြုပြင်မွှမ်းမံမှုအပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဗိသုကာပညာ၏ရှုထောင့်များဖြင့် အိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်းကို ရေးဆွဲကြပါသည်။ အိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်း ဖန်တီးမှုလက်ရာသည် အိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်းပညာရှင်များ၏ အလုပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

မွမ်းမံမှုဒီဇိုင်း၏ လမ်းကြောင်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်း စာရွက်စာတမ်းများသည် အယူအဆပေါ်အခြေတည်သော ဦးတည်ချက်ကို အခိုင်အမာသက်သေပြသည့် အိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်းဖန်တီးနိုင်မှု၏ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းဖြစ်သော ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာညွှန်ကြားချက်ဖြင့် သတင်းအချက်အလက် ပေးနိုင်သည့်ပရိုရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ရုံးခန်းများ၊ ကျောင်းအတွင်းတည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ ဆေးရုံအတွင်းအခန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ဧည်ခံပြုစုခြင်း၊ ဆေးကုသမှု ဌာနနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲအစည်းပုံစံများံ၊ နေရာကောင်းတစ်ခု၏ ပုံစံအကျယ်အဝန်းပမာဏအတွင်း အခြားအကြောင်းအရာများနှင့် အချို့ဖွံဖြိုးဆဲကျွှမ်းကျင်မှုများ ပေါင်းစပ်ပြီး အိမ်တွင်းအလှ ဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည် လူနေထိုင်သောရပ်ကွက်၊ ကုန်သွယ်မှု နှင့်ဆိုင်သော နေရာပုံစံ စသဖြင့် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီး အထူးပြူ အိမ်တွင်း အလှဒီဇိုင်း၏ပညာ၏ စည်ကမ်းများကို လိုက်နာ ဆောာင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကူအညီပေးကြပါသည်။
ဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည် များပြားသော ကန်သတ်ချက်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အစွမ်းအစကို အတတ်ပညာရှင် အားလုံး၏ အထူးပြုမှု နယ်ပယ်သာမက အုပ်ချုပ်မှုစည်းမျဉ်းအားဖြင့် စီရင်ပိုင်ခွင့်တွင် အတတ်ပညာရှင်က မည်သည့်နေရာမဆိုသိနားလည်ရမည်။ ဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန် အထူးကျွှမ်းကျင်မှုထောက်ခံချက် ကိုယ်ပိုင်အဖွဲအစည်းအားဖြင့် ပေးနိုင်သည့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။ အိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စွမ်းအင်ဦးဆောင်မှု ဒီဇိုင်းပညာစစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံခြင်းအားဖြင့် အဆောက်အအုံ၏ ဆောက်လုပ်မှု ဧရိယာအတွင်း ခံနိုင်သော ဖြေရှင်းနည်းအတွက် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိရမည်။ အိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်း ပညာရှင်များသည် အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲတိုးတက်ကြီးထွားခြင်းကို စိတ်အာရုံမှာ အထူးသဖြင့် နစ်မြုပ်ထားနိုင်မှုနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ရမည်။ တိုးတက်လာသည့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့်အညီ အဆောက်အဦး၏ ပုံစံထုတ်ရာတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိစေရန် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရှုထောင်မှ နားလည်ရန်လွယ်သောအကြောင်းအချက်များ ထည်သွင်းစဉ်းစားပြီး သက်ကြီးရွယ်အို လူဦးရေများ၏ နေထိုင်လျက်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်မှု အချက်အချာ ကြအောင်နေရာချထားရမည်။ အိမ်တွင်းအလှ ဒီဇိုင်းပုံစံသည် သက်ရှိများနေထိုင်ရာအတွင်းပိုင်း နေရာဖန်တီးရာတွင် တိကျပြတ်သားသော အပြောင်းအလဲကို စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းအောင်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်မှ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသောခေတ်နှင့် ညီညွှတ် တင့်တယ်သော စွမ်းဆောင်မှု ကြောင့် လည်းကောင်း အားပေး ထောက်ခံမှုရရှိလာသည်။
အိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်းလုပ်ငန်း၏ နည်းလမ်းများအဆင့်အတန်းမှာ ကျယ်ဝန်း၏။ ပါဝင်သောအချိုနည်းလမ်းများမှာ ဖွဲစည်း တည်ဆောက်ပုံ၊ လုပ်းငန်း၊ အထူးစွမ်းဆောင်မှု၊ အထူးလိုအပ်သောအုပ်စု အသက်မွေးယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်သော ပါဝင်ပတ်ခြင်း၊ ရသပညာ၊ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ၊ ကြော်ငြာ၊ လူမှုရေး၊ လက်မှုပညာ တင်ပြပုံ ကျွမ်းကျင်မှု ကွန်ပြုတာ နည်းပညာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့်စည်းကမ်း၊ သိပ်ပံနှင့်နည်းပညာ၊ ပညာရေး နှစ်ခုလုံးလိုအပ်သည့် ကွဲပြားခြားနားသော နည်းလမ်းများ အကျုံးဝင်စေသည်။ အောက်ပါစာရင်းသည် များပြားသောအိမ်တွင်းအလှဒီဇိုင်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘယ်လိုဘယ်နည်းလုပ်ဆောင်ရမည်ကို ပြသသည်။ ၎င်းအပြင် အဆောက်အဦးပုံစံနှင့် စပ်လျဉ်းသော ထပ်တူဖြစ်သော လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမအဆင့်မှာ ဖောက်သည်၏ ရည်မှန်းချက်ကို ဝင်ငွေထွက်ငွေစာရင်း၏ အချိန်အလျောက် လုပ်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ် ဖန်တီးသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်စပ်လျဉ်းသော ရှင်းလင်းမှာကြားချက်ဟုလည်းခေါ်သည်။
အိမ်ပိုင်ရှင်ဖောက်သည်များအတွက် ဝင်ငွေတိုးတက်အောင် အမြဲတမ်းနီးပါး သူတို့၏အိမ်ကို ပြန်ရောင်းရမည့်ဈေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ၎င်းတို့အတွက် ရည်မှန်းချက်ကိုထားရှိရမည်။ မည်သည့် ပုံကိုမဆို ပုံကြမ်းစီမံချက်၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြရမည်။ ဖြည့်သွင်းရမည်အချက်အလက်များ စီစဉ်သတ်မှတ်ပြဌာန်းပြီးနောက ဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည် လက်တွေ့ပစ္စည်းများဖြင့် အိမ်တွင်းအလှဆင်သောအခါ ၎င်းကုန်ကျစရိတ်ကိုခန့်မှန်းသည်။ အမြတ်အစွန်း နယ်နိမိတ်စီမံချက် အဖိုးအခကို ရှင်းလင်းပြုလုပ်ပေးရသည်။ ပုံဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းသည် မြေတိုင်းပုံကြမ်း၏ အသေးစိတ်တည်ဆဲနေရာ မည်သည့်ဒီဇိုင်းမဆို ဦးစားပေးဖိုလိုအပ်ပါသည်။ ပထမဆုံး အလွန်အရေးကြီးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ စီမံကိန်းအပေါ် တည်ရှိသည့် နေရာမရှိခဲ့လျှင် ဖန်တီးဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ယနေ့ဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည် ကွန်ပြုတာဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းပြုလုပ်သော်လည်း လက်ဆွဲပုံကြမ်းပညာ၏ ထူးခြားသော ပင်ကိုအရည်အသွေးသည်လည်း တန်ဖိုး ရှိနေသေးပါသည်။ ကွန်ပြုတာဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းသည် ပရိုရမ်သုံးနေကြဖြစ်သောဆက်သွေးခြင်း ဒီဇိုင်းအဖြေရှင်း လက်တွေကျခြင်း၊ သဘာဝကျခြင်း၊ ရှုခင်း၊ မြင်းကွင်းမျိုးစုံရှုထောင့်
ယင်းပရိုရမ် လက်ဆွဲပုံကြမ်း၏ အချိန်ကြာမြင်စွာရေးဆွဲရခြင်းကိုဖယ်ထုတ်ပေးသည်။
ဖော်ပြပါ မြေတိုင်းပုံစံနှင့် လုပ်ငန်း အစပိုင်းအယူအဆဖောက်သည်၏ ထောက်ခံချက်လည်း ရှိရမည်။ ၎င်းတို့၏ အတည်ပြူချက်ကို ရရှိခဲ့လျှင်ကြမ်းပြင်စီမံချက်စတင်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်အသေးစိတ်ဖော်ပြသော ပြင်ဆင်မှု အားလုံးကို ပရိဘောကတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အချောသပ်သည်။ ပြတင်းပေါက်များ၊ တံခါးများကို သင့်တော်သောနေရာများတွင်နေရာပြန်လည်ချထားရမည်။ ထိုကြောင့်အိမ်တွင်းအလှဆင်ခြင်း နှင့်အတူ အပြင်ဘက်အတွက်လည်း အဆောက်အအုံ၏ အနီးစပ်ဆုံးသောအရာ ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အဓိကအရေးကြီးသည်။ ပင်ကိုအားဖြင့် လက်တွေကိုင်တွယ်ဝယ်ယူခြင်း၊ ရယူခြင်း ကုန်ကျစရိတ်ကို ခန့်မှန်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့် အခန်းတစ်ရပ်အဖြစ် နေရာယူလာသည်။ များပြားသော ဒီဇိုင်းတွေသည် အသေးစိတ်တိကျသော ဖော်ပြချက်ပါရှိသည်။ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ဈေးနှုန်းကမ်းလှမ်းချက် နောက်ဆုံးတွင် အဆောက်အဦးကန်ထရိုက်များက အသုံးပြုသည်။ ဖြည့်ဆည်းတပ်ဆင်ပေးသော ကန်ထရိုက်များ ဖောက်သည်များအတွက ်ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်းဟု ခေါ်ပါသည်။
အသေးစိတ် ပြီးပြည့်စုုံံအောင် ဒီဇိုင်း၏တည်နေရာအဆင့်တိုင်း မွမ်းမံပြီးရန် လများစွာ သို့မဟုတ် နှစ်များစွာကြာမြင့်ပါသည်။ အိမ်တွင်းအလှ ဒီဇိုင်းအသက်မွေးမှုလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေနှင့် အလုပ်ခန့်ထားခြင်းနေရာ၏အပြောင်းအလဲသည် ကြ်ီးမားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ဌားရမ်းထားသော ဒီဇိုင်းပညာရှင်များ ပုံမှန်နေ့စဉ် အလုပ်ချိန်အတွင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပံပိုးပေးသည်။ အသေးစား စီပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် သဘောတူစာချုပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပုံမှန်လစာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဒီဇိုင်းပညာရှင််များကလုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ရုံးပိတ်များ၊ ညနေပိုင်းတွင် အလုပ်ချိန်အပို ဆင်းပေးခြင်းဖြင့် ရလဒ်ကောင်းရရှိရန် သူတို့၏ အလုပ်ချိန်ကို သင့်တော်အောင်ညှိ်နှိုင်ပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ချိန် အများဆုံး လုပ်ပေးရသည်။ လုပ်ငန်းအတွက် အပြန်အလှန် သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးရက်အလေးပေးမှု အောက်မှာ ဖောက်သည်များနှင့် တွေဆုံပြီး လိုအပ်ချက်များ ဆောက်ရွက်ပေးရသည်။ ဖောက်သည်များ၏ ဝင်ငွေတိုးတက်အောင် စိတ်အပင်ပန်းခံပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေးရသည်။ ထင်ရှားသောနေရာများကို ခရီးသွားခြင်းဖြင့်၎င်း၊ အလုပ်ခန်း သို့မဟုတ်၊ ဖောက်သည်၏ နေအိမ်နှင့်ရုံးခန်းများသို့ မကြာခဏသွားပေးရပါသည်။ ကွန်ပြုတာ၏ နည်းပညာအကူအညီရယူပြီး ဖောက်သည်များဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရာတွင် ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း ပိုမိုလွယ်ကူပြီး လိုအပ်ချက်ကိုရရှိခြင်းဖြင့် ခရီးသွားမှုကိုလျော့နည်းစေပါသည်။

1 comment:

Welcome said...

ကိုယ်တိုင်မဖန်တီးနိုင်ပေမယ့် ဒီအလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊ အထူးသဖြင့် ကိုရီးယားဇာတ် လမ်းတွဲ တွေမှာ တွေ့၂နေရတဲ့ အလုပ် ဖြစ်တယ်။ တရုတ်၊ ကိုရီးယား နဲ့ ဂျပန် လူနေမှုရဲ့ အိမ်တွင်း ခင်းကျင်းမှုဒီဇိုင်းမှာ ကိုရီးယား ရဲ့ ဖန်တီးထားမှုကို အနှစ်သက်ဆုံးပါပဲ။
လေးစားလျက်
http://winzaw-mdy.blogspot.com